In an act of weaving

Festival, Podcasts, Book publication

Weld

Image by Sebastian Lingserius 

Part I (completed part):

In an act of weaving Festival 3-11 September, Weld

Part II

11 November- 16 December 2022

Five Podcast conversations by & with our artists Marcus Baldemar, Paloma Madrid, Sandy Harry Ceesay, Sebastian Lingserius and Nefeli Oikonomou

week 45-50, release every Friday

Part III

March 2023

In an act of weaving Book release

Festival finally! finally festival! A coloured umbrella that spans over a few months with festival with dance performances, installations, video works, workshops and choreographic interventions. Podcasts in nov + book publication March 2023.

In an act of weaving is for weaving enthusiasts, dance artists and anyone who wants to feel in companionship again. a festival that is both close and far away, to keep in touch but also create new paths, a festival to ´hold the thread´ together again.With a series of events both live, outdoors, digital and finally in book format, we redefine closeness, what is public & private, digital & live, centralized & decentralized, alone & together. How have relationships and life changed? Come, weave with us. 

The festival begins with a choreographic intervention from Rosales in Edsbergs slott on September 3, followed by some program elements from our festival, while we present the entire festival content in the second week of September. It’s election year this year. The festival, which ends on election day 11 of september, raises important issues within the framework of both performances, workshops and the final book.

Invited artists
Marcus Baldemar
Paloma Madrid (in collaboration with composer Hara Alonso and artist and gardener Sarasvati Shrestha)
Sandy Ceesay
Sebastian Lingserius
Workshop / event with: Ludmila Christeseva
Coordinator, initiator, choreographer: Nefeli Oikonomou

Co-production: Weld
Producer: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion AB
Developed within the Residency Program AADK, Spain
Part of Kvadrennalen 
With the support of the Swedish Arts Council

Podcasts description

Choreographer Nefeli Oikonomou invites 5 artists from the independent dance field to share experiences and discuss their work. During the years of the pandemic we needed to adapt, expand, transform our artistic practice in many ways. With these podcasts we want to `sense the pulse´ of the dance and art field and recalibrate our practice to meet each other again. Where do we stand today? Come weave with us!

Fridays w. 45-50, at: anchor.fm/nefeli-oikonomou

—————————–Swedish version————————————————————-

Del I (avslutade delen):
I an act of weaving Festival 3-11 september, Weld

Del II

11 November- 16 December 2022
Fem poddsamtal av & med våra konstnärer Marcus Baldemar, Paloma Madrid, Sandy Harry Ceesay, Sebastian Lingserius och Nefeli Oikonomou.
vecka 45-50,release varje fredag

Del III
Bok release In an act of weaving
Mars 2023

Festival äntligen! äntligen festival! ett färglagt paraply som några månader spänner över festival med dans, installationer, videoverk, workshops och koreografiska interventioner. podcasts i nov + bokpublikation mars 2023. 

In an act of weaving är för väventusiaster, danskonstnärer och alla som vill känna gemenskap igen. en festival som är både nära och långt borta. För att hålla kontakten men också skapa nya vägar, en festival för att ´hålla tråden´ tillsammans igen.Med en serie av evenemang båda live, utomhus, digitalt och i till slut i bokformat, återdefinierar vi närhet, vad är offentligt & privat, digitalt & levande, centraliserat & decentraliserat, ensamt & tillsammans. Hur har relationer och liv förändrats? Kom, väv samman med oss. 

Festivalen inleds med en koreografisk intervention av Rosales i Edsbergs slott den 3e september, följt av några programinslag från vår festival, samtidigt som vi presenterar hela festivalinnehållet som startar andra veckan av september. Det är valår i år. Festivalen som avslutas på valdagen 11 september lyfter viktiga frågor inom ramen för både föreställningar, workshop och slutlig bok. 

Inbjudna konstnärer
Marcus Baldemar
Paloma Madrid (i samarbete med kompositör Hara Alonso och konstnär och trädgårdsmästare Sarasvati Shrestha)
Sandy Ceesay
Sebastian Lingserius
Workshop/event med: Ludmila Christeseva
Koordinator, initiativtagare, koreograf: Nefeli Oikonomou

Samproduktion: Weld
Producent: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion AB
Utvecklad inom Residency Program AADK, Spain
Del av Kvadrennalen 
Med stöd av Kulturrådet

Beskrivning av Podcasts

Koreografen Nefeli Oikonomou bjuder in fem konstnärer från det fria dansfältet för att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera sitt arbete. Under pandemins år behövde vi anpassa, bredda och transformera vår konstnärliga praktik på många sätt. Med dessa podcasts vill vi “känna av pulsen” inom dans- och konstområdet och omkalibrera vår praktik för att kunna möta varandra igen. Var står vi idag? Kom, väv samman med oss!

Fredagar v. 45-50, länk: anchor.fm/nefeli-oikonomou