In an act of weaving Festival

3 – 11 September 2022

Weld

Image by Sebastian Lingserius 

Festival finally! finally festival! a coloured umbrella that spans over a few months with festival with dance performances, installations, video works, workshops and choreographic interventions. podcasts in nov + book publication March 2023 dates tba.

In an act of weaving is for weaving enthusiasts, dance artists and anyone who wants to feel in companionship again. a festival that is both close and far away, to keep in touch but also create new paths, a festival to ´hold the thread´ together again.With a series of events both live, outdoors, digital and finally in book format, we redefine closeness, what is public & private, digital & live, centralized & decentralized, alone & together. How have relationships and life changed? Come, weave with us. 

The festival begins with a choreographic intervention from Rosales in Edsbergs slott on September 3, followed by some program elements from our festival, while we present the entire festival content in the second week of September. It’s election year this year. The festival, which ends on election day 11 of september, raises important issues within the framework of both performances, workshops and the final book.

Coordinator, initiator, choreographer: Nefeli Oikonomou

Invited artists

Marcus Baldemar

Paloma Madrid (in collaboration with composer Hara Alonso and artist and gardener Sarasvati Shrestha)

Sandy Ceesay

Sebastian Lingserius

Workshop / event with: Ludmila Christeseva

Co-production: Weld

Producer: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion AB

Developed within the Residency Program AADK, Spain

Part of Kvadrennalen 

With the support of the Swedish Arts Council

Book at: https://book.weld.se

All events take place at Weld, Norrtullsgatan 7 except for A choreographic intervention by Paloma Madrid that is shown outdoors at Edsbergs slott, Landsnoravägen 10 Sollentuna.

PROGRAMME

Saturday 3/9 

-A choreographic intervention,

Edsbergsparken, outside at Edsbergs slott

 Paloma Madrid,

15:00

-Weaving poetry,

Poetry evening and immersive installation, 

Nefeli Oikonomou och Sandy Harry Ceesay,

19:00

-NeoBallet

Video work/performance, 

Sebastian Lingserius

20:00

-Because(unresolved),

Video work-installation,

Sandy Harry Ceesay

21:00

Thursday 8/9

-Because(unresolved),

Video work- installation,

Sandy Harry Ceesay,

 18:00

-Weavers Premiere,

Performance,

19:00

Friday 9/9

-Because(unresolved),

Video work- installation,

Sandy Harry Ceesay ,

 18:00

-Weavers Performance,

19:00

Saturday 10/9

-´How to receive me´, 

Hybrid between dance class and dance performance,

Marcus Baldemar,

15:00

-Crafts that unite, heal and hold

Workshop, live installation, video documentary, artist talk Ludmila Christeseva,

16:00

-NeoBallet,

Video work/performance,

Sebastian Lingserius, 

19:00

Sunday 11/9

-´How to receive me´,

Hybrid between dance class and dance performance,

Marcus Baldemar

17:00 

-Weavers Performance,

19:00

-Kvadrennalen finissage party, 

20:00 onwards

—————————–Swedish version————————————————————-

Festival äntligen! äntligen festival! ett färglagt paraply som några månader spänner över festival med dans, installationer, videoverk, workshops och koreografiska interventioner. podcasts i nov + bokpublikation mars 2023 följer -tbc. 

In an act of weaving är för väventusiaster, danskonstnärer och alla som vill känna gemenskap igen. en festival som är både nära och långt borta. För att hålla kontakten men också skapa nya vägar, en festival för att ´hålla tråden´ tillsammans igen.Med en serie av evenemang båda live, utomhus, digitalt och i till slut i bokformat, återdefinierar vi närhet, vad är offentligt & privat, digitalt & levande, centraliserat & decentraliserat, ensamt & tillsammans. Hur har relationer och liv förändrats? Kom, väv samman med oss. 

Festivalen inleds med en koreografisk intervention av Rosales i Edsbergs slott den 3e september, följt av några programinslag från vår festival, samtidigt som vi presenterar hela festivalinnehållet som startar andra veckan av september. Det är valår i år. Festivalen som avslutas på valdagen 11 september lyfter viktiga frågor inom ramen för både föreställningar, workshop och slutlig bok. 

Koordinator, initiativtagare, koreograf: Nefeli Oikonomou

Inbjudna konstnärer

Marcus Baldemar

Paloma Madrid (i samarbete med kompositör Hara Alonso och konstnär och trädgårdsmästare Sarasvati Shrestha)

Sandy Ceesay

Sebastian Lingserius

Workshop/event med: Ludmila Christeseva

Samproduktion: WeldProducent: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion AB

Utvecklad inom Residency Program AADK, Spain

Del av Kvadrennalen 

Med stöd av Kulturrådet

Boka: https://book.weld.se

Alla händelser äger rum på Weld, Norrtullsgatan 7 förutom En koreografisk intervention av Paloma Madrid som visas utomhus vid Edsbergs slott, Landsnoravägen 10 Sollentuna.

PROGRAMM

Lördag 3/9 

-En koreografisk intervention,

Edsbergsparken, utomhus vid Edsbergs slott

Paloma Madrid,

15:00

-Weaving poetry,

Poesikväll och immersiv installation, 

Nefeli Oikonomou och Sandy Harry Ceesay,

19:00

-NeoBallet

Video verk/föreställning, 

Sebastian Lingserius,

20:00

-Because(unresolved),

Video verk- installation,

Sandy Harry Ceesay,

21:00

Torsdag 8/9

-Because(unresolved),

Video verk- installation,

Sandy Harry Ceesay, 

18:00

-Weavers Premiär,

Föreställning 

19:00

Fredag 9/9

-Because(unresolved),

Video verk- installation,

Sandy Harry Ceesay,

 18:00

-Weavers

Föreställning,

19:00

Lördag 10/9

-´How to receive me´,

 Hybrid mellan dansklass och dansföreställning,

Marcus Baldemar,

15:00

-Hantverk som enar, helar och håller

Workshop, levande installation, videodokumentär, artist talk Ludmila Christeseva,

16:00

-NeoBallet,

Video verk/föreställning,

Sebastian Lingserius,

20:00

Söndag 11/9

-´How to receive me´,

Hybrid mellan dansklass och dansföreställning,

Marcus Baldemar,

17:00

 -Weavers

Föreställning,

19:00

-Kvadrennalen finissage party, 

20:00 onwards